Pia Johanson fårn Sandared förklarar hur ryttarens position påverkas av sadelns utformning